Finsite - Piotr Zając o rynkach.
 Finsite - Piotr Zając o rynkach.

Współpraca

Jestem otwarty na komercyjną współpracę. Poniżej prezentuję moje zasięgi i różne możliwości współpracy. Jeśli któraś forma spełnia Twoje oczekiwania, masz inny pomysł na nawiązanie współpracy albo dodatkowe pytania, proszę o kontakt.

Możliwe formy współpracy

Zamów artykuł na stronie


Artykuł jest dedykowany, co oznacza, że na głównej stronie posiada specjalną oprawę graficzną, ikonę i jest oznaczony, jako materiał partnera (rys. 1 i rys. 2). Może to być np.: tekst na wybrany temat, opis oferty partnera lub trwającej u niego promocji, etc.
Na podstronie artykułu jest do dyspozycji obszar tekstowy, w którym można wstawić grafiki, tabelki, odnośniki do mediów społecznościowych, linki, video, etc. (rys. 3).

Zamów video na Youtubie


Materiał video na kanale może być np.: rozmową na ustalony wcześniej temat, cyklem rozmów o charakterze edukacyjnym (np. kilka odcinków na temat zarządzania ryzykiem) albo prezentacją partnera (np.: podsumowanie wyników za dany okres, przedstawienie strategii na kolejny rok, etc.).
Przed startem i na końcu video na 5 sekund pojawia się plansza z logotypem partnera i dopiskiem: „Partner materiału…” (rys. 4). W trakcie trwania video kilka razy na dole ekranu pojawia się pasek z analogiczną informacją o partnerze (rys. 4). Dodatkowo – w opisie video można umieścić bardziej szczegółowe informacje o partnerze i linki odsyłające widzów na jego stronę.
Z materiałów video zgrywane jest audio i umieszczane na profilach podcastowych (Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts), więc w sumie ten sam materiał pojawia się w czterech kanałach. Przed i po publikacji video jest promowane w mediach społecznościowych: Twitter i LinkedIn.

Zostań partnerem Finsite


W ramach tego świadczenia można zostać głównym partnerem serwisu Finsite. Logotyp partnera można wówczas ulokować na stronie na uzgodniony wcześniej czas w dwóch miejscach: w stopce (rys. 5) i w Menu (rys. 6). Logotyp zawiera link kierujący bezpośrednio na stronę partnera. To świadczenie można uzupełnić o dodatkowe opcje współpracy prezentowane powyżej i poniżej.

Zostań partnerem formatu


Zapraszam również do zostania partnerem tworzonych przeze mnie regularnie formatów.

Podcast „Liczby dnia” pojawia się codziennie po sesji od poniedziału do czwartku na mojej stronie, na kanale YouTube i na profilach podcastowych Spotify, Google Podcats i Apple Podcasts. Podcast jest krótkim (ok. 15 min) podsumowaniem najważniejszych wydarzeń dnia na rynkach finansowych. W ramach partnerstwa możliwe jest lokowanie marki na kilka sposobów w tym m.in. 
– w intro każdego podcastu pojawia się dodatkowy fragment audio, a w nim słowa: „Partnerem podcastu jest (nazwa partnera)”.
– w materiale na YouTubie, który jest w formacie video, możliwe jest umieszczenie logotypu partnera w postaci graficznej
– w opisie materiału na kanale umieszczany jest link do strony partnera
– dodatkowo na stronie pojawia się belka z nazwą partnera i odnośnikiem do jego strony (rys. 9).

Podcast „Królowie parkietu” pojawia się raz w miesiącu na kanale YouTube, w serwisach podcastowych i na stronie. Jest to podcast o legendarnych inwestorach giełdowych. Przybliżam ich barwne życiorysy i omawiam strategie inwestycyjne. Zakres świadczeń partnerskich jest taki sam, jak w przypadku opisanych wyżej „Liczb dnia”.

Cykliczne „Przeglądy techniczne wykresów” pojawiają się raz na dwa miesiące na kanale YouTube i na stronie. Jest to analiza techniczna spółek nadesłanych przez widzów kanału, przeprowadzana przez prof. Krzysztofa Borowskiego z SGH. Zakres świadczeń partnerskich jest taki sam, jak w przypadku opisanych wyżej „Liczb dnia”.

Raport weekendowy” pojawia się na stronie w każdy weekend. Są to rozwijane tabele ze statystykami rynkowymi np.: najsilniejsze i najsłabsze spółki tygodnia, wykresy powyżej średnich z 50 i 200 sesji, etc. W ramach partnerstwa w każdym raporcie, pod leadem, pojawia się wyróżniona kolorem belka z nazwą partnera (rys. 8). Nazwa zawiera link kierujący bezpośrednio na stronę partnera.