Finsite - Piotr Zając o rynkach.
 Finsite - Piotr Zając o rynkach.

Zastrzeżenie

Wszystkie treści przedstawione na stronie finsite.pl stanowią prywatne opinie autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Publikowane materiały są opracowywane z najwyższą starannością zgodnie z wiedzą dostępną autorowi. Autor nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie publikowanych tu treści.